فارسي English
تجهیزات جداسازی رنگ از آب
دستگاه جداسازی رنگ از آب از طریق مراحل سه گانه:
  • فلوتاسیون یا تزریق حبابهای ریز هوا به داخل آب
  • کوآگوله شدن و بالا آمدن ذرات رنگ
  • جمع آوری ذرات بوسیله پاروی نیوماتیک
ایپاکو