فارسي English
آموزش
شرکت اینترلاک در هریک از پروژه ها علاوه بر ارایه مشخصات فنی ،دستورالعمل راه اندازی و راهبری و دستورالعمل تعمیرات و نگهداری نسبت به برگزاری جلسات اموزش پرسنل خط اقدام مینماید

بعضی از فایلهای آموزشی مورد استفاده در این کلاسها و مراجعی برای مطالعه بیشتر علاقمندان در این صفحه قابل دانلود است:
ردیف عنوان دانلود نوع فایل حجم فایل  kb
۱ اصول و مراحل خط رنگ دانلود Ppt ۱۲۴۰
۲ اصول و انواع کوره های صنعتی دانلود Ppt ۸۴۰
۳ راهنمای کامل پاشش رنگ پودر دانلود pdf ۹۵۶
۴ انتخاب بین سیستم پودر ترایبو و کرونا دانلود pdf ۱۴۷
۵ جدول RAL رنگها دانلود pdf ۳۱۴
۶ جدول کیفیت شات بلست دانلود pdf ۱۸۴
۷ نرم افزار تبدیل آحاد دانلود exe ۴۵۳