فارسي English
کابین رنگ پودر و تجهیزات بازیافت پودر

کابین پاشش رنگ پودر با دیواره های مدولار گالوانیزه یا استین لس:

تجهیزات پاشش رنگ پودر:
شرکت اینترلاک نماینده شرکت Ideal-Line دانمارک میباشد:

کابین پاشش رنگ پودر با دیواره های مدولار گالوانیزه یا استین لس:

  • کابین با کانویر (Conveyor Booth)
  • کابین صندوقی (Batch Booth) (برای قطعات بزرگ)

تجهیزات بازیافت پودر:

  • سایکلون
  • فیلتر