فارسي English
پوشش لوله

شرکت اینترلاک سازنده اقلام و تجهیزات مورد استفاده در خطوط پوشش داخل و خارج لوله میباشد

نقل و انتقال لوله پوشش داخل و خارج لوله شات بلست لوله