فارسي English
کوره

کوره ها از دیواره های مدولار گالوانیزه با عایق پشم سنگ در ضخامتهای ۱۰، ۱۵ و ۲۰ سانتیمتر ساخته میشوند

قسمت هیتر شامل مشعل ، محفظه احتراق (ساخته شده از ورق ضد حرارت و فن سیرکولاسیون کوپل مستقیم و در صورت لزوم فیلتر میباشد)


کوره های خشک کن و پخت پیوسته (دارای کانویر ) در فرمهای مستقیم ، U ، N و W و در ابعاد مختلف متناسب با ابعاد قطعه و ظرفیت تولید طراحی و ساخته میشوند.

ایران تابلو ایپاکو مهرکام پارس
کوره های صندوقی برای ظرفیتهای پایین استفاده میشوند
پاریزان صنعت پوشش لوله ماهشهر

کوره پخت رنگ لوله

کوره پخت رنگ لوله در شرکت پوشش لوله ماهشهر به ابعاد 17x30 متر