فارسي English
تماس با ما

تلفن فکس آدرس
دفتر مرکزی ۸۸۵۳۰۶۹۹-۷۰۴
۸۸۵۳۰۶۹۹-۷۰۴
خیابان سهروردی ، خیابان حسینی ، خیابان مریم ، پلاک۳
دفتر مهندسی ۲۲۰۵۰۱۴۷ ۲۲۰۵۳۵۹۱
کارگاه ۱-۴۴۹۰۵۵۹۰
۴-۴۴۹۰۶۸۶۱
۴۴۹۰۵۵۹۰-۱
۴۴۹۰۶۸۶۱-۴
کیلومتر ۱۱ جاده مخصوص کرج – خیابان جهاد جنوبی – شرکت اینترلاک - پلاک ۴

mailto:info@interlock.ir: آدرس ایمیل

شماره تلفن همراه و آدرس ایمیل بعضی از پرسنل
محمد شریف زاده مدیر عامل ۰۹۱۲۱۱۰۴۶۰۹ sharifzadeh@interlock.ir
غلامرضا خراسانی عضو هیئت مدیره ۰۹۱۲۱۰۰۵۴۳۰ khorasani@interlock.ir
شهرام لقایی مدیر پروژه ۰۹۱۲۶۳۸۰۴۰۰ Laghaee@interlock.ir
وحید پورشهیدی سرپرست نصب ۰۹۱۲۲۱۵۷۹۸۴

نقشه محل کارخانه